Home

Welkom bij Marianne Voskamp- van Leeuwen, LLM

Juridisch onderwijs en andere juridische dienstverlening voor de zorg

Het is mijn passie om bij te dragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en ik doe dat op de manier die mij perfect past: door het geven van onderwijs over het gezondheidsrecht.

Naast onderwijs voor zorgprofessionals en studenten biedt ik (juridisch en onderwijskundig) advies en praktische ondersteuning bij het ontwikkelen van onderwijsbeleid in zorgorganisaties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Over Marianne Voskamp

Begonnen als in-service-opgeleide verpleegkundige, de loopbaan “in de wijk” voortgezet. Vervolgens een adviserende baan als zorgcentralist, afgewisseld met OR-werk, waarna de overstap naar een voorlichters-functie over de gehele breedte van de gezondheidszorg en ondersteuner van de cliëntenraad, ontstaat de wens mijn vakbekwaamheid op een andere manier te verdiepen: ik ga rechten studeren.

Die studie moet verdieping geven aan mijn werk, was mijn gedachtegang. En dat was ook zo. De studie paste perfect bij de nieuwe uitdagingen die ik in de gezondheidszorg vond: het onderwijsbeleid in mijn ziekenhuis ten aanzien van de voorbehouden – en risicovolle handelingen. Kennis van het gezondheidsrecht was super handig bij het doorvoeren van vernieuwingen in het onderwijs en bij het ondersteunen van zorgprofessionals die vragen hadden over de risicovolle handelingen die zij uitvoerden.

Uiteindelijk schreef ik in 2016 mijn afstudeerscriptie over het onderwerp dat ik zó van de werkvloer had opgeraapt en me nog steeds aan het hart ligt: op welke basis krijgen medewerkers met assisterende beroepen in het ziekenhuis verantwoordelijkheden toebedeeld.

Met mijn master-diploma op zak ontwikkelde ik me meer en meer in het geven van juridisch onderwijs, maar was óók op zoek naar méér ruimte om juridische activiteiten te ontplooien, verder te verdiepen.  Want dit is wat ik het liefst doe !

Daarom heb ik er in 2020 voor gekozen om als zelfstandig ondernemer verder te gaan.

Missie en visie

Het is mijn passie om bij te dragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en ik doe dat op de manier die mij perfect past: door het geven van onderwijs over het gezondheidsrecht. Zorgprofessionals en studenten ondersteun ik met op hun beroepsgroep toegesneden onderwijs, waarin de eigen vragen volop aan bod mogen komen. Onderwijs over juridische thema’s kan niet los gezien worden van morele dilemma’s, die vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de onderwijs-casuïstiek. Op deze manier draagt mijn juridische onderwijs bij aan groei in professioneel zelfbewustzijn en vakbekwaamheid van zowel studenten als ervaren zorgprofessionals. En dat komt de kwaliteit van zorg ten goede.

Als zelfstandig jurist gezondheidsrecht ben ik gedreven om zorgprofessionals te ondersteunen in hun professionele identiteit. Ik ben ervan overtuigd dat inzicht in de wettelijke kaders, die ten grondslag liggen aan hun dagelijkse zorgpraktijk, hen versterkt in hun werk. Weten-hoe-het-zit geeft zelfvertrouwen en werkt positief door in zowel hun technisch handelen, hun omgang met de zorgvrager, als het interprofessioneel samenwerken.

Onderwijs & dienstverlening

Juridisch onderwijs is maatwerk: toegesneden op een specifieke groep zorgprofessionals of studenten en op de vragen die er op de werkvloer leven. Draait het om nieuw te verwerven kennis, implementatie van theorie in de praktijk of is er behoefte aan ondersteuning bij het oplossen van dilemma’s. Jullie vraag over juridisch onderwijs wordt dan ook altijd vooraf gegaan door een vrijblijvend intakegesprek waarin de onderwijs-behoefte, doelgroep en doelstellingen in kaart worden gebracht. Daarna volgen offerte en opleidingsplan.

Naast juridisch onderwijs voor zorgprofessionals en studenten, biedt ik (juridisch) advies en praktische ondersteuning bij het ontwikkelen van onderwijsbeleid in zorgorganisaties. Desgewenst verzorg ik een train-de-trainer. Sleutelbegrippen: bevoegd-en-bekwaam, leren-op-de-werkplek, professionele verantwoordelijkheid, beroepsethiek, patiëntenrechten en moreel beraad.

Meer juridische dienstverlening:

  • Medezeggenschap in de zorg (advies en ondersteuning voor cliënten- en ondernemingsraden)
  • Klachtbehandeling
  • Juridisch onderzoek ter onderbouwing of vernieuwing van beleid in zorgorganisaties
  • Juridisch onderzoek ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg

Contact

MV-Juridisch
Marianne Voskamp- van Leeuwen, LLM
Annie Mankes-Zernikestraat 61
2135PM Hoofddorp
Tel. 06 2328 3330
info@mv-juridisch.nl

KvK: 76668266

Bank: NL20 RABO 0348 678223

BTW ID: NL003120434B92