Missie en visie

Het is mijn passie om bij te dragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en ik doe dat op de manier die mij perfect past: door het geven van onderwijs over het gezondheidsrecht. Zorgprofessionals en studenten ondersteun ik met op hun beroepsgroep toegesneden onderwijs, waarin de eigen vragen volop aan bod mogen komen. Onderwijs over juridische thema’s kan niet los gezien worden van morele dilemma’s, die vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de onderwijs-casuïstiek. Op deze manier draagt mijn juridische onderwijs bij aan groei in professioneel zelfbewustzijn en vakbekwaamheid van zowel studenten als ervaren zorgprofessionals. En dat komt de kwaliteit van zorg ten goede.

Als zelfstandig jurist gezondheidsrecht ben ik gedreven om zorgprofessionals te ondersteunen in hun professionele identiteit. Ik ben ervan overtuigd dat inzicht in de wettelijke kaders, die ten grondslag liggen aan hun dagelijkse zorgpraktijk, hen versterkt in hun werk. Weten-hoe-het-zit geeft zelfvertrouwen en werkt positief door in zowel hun technisch handelen, hun omgang met de zorgvrager, als het interprofessioneel samenwerken.