Onderwijs & dienstverlening

Juridisch onderwijs is maatwerk: toegesneden op een specifieke groep zorgprofessionals of studenten en op de vragen die er op de werkvloer leven. Draait het om nieuw te verwerven kennis, implementatie van theorie in de praktijk of is er behoefte aan ondersteuning bij het oplossen van dilemma’s. Jullie vraag over juridisch onderwijs wordt dan ook altijd vooraf gegaan door een vrijblijvend intakegesprek waarin de onderwijs-behoefte, doelgroep en doelstellingen in kaart worden gebracht. Daarna volgen offerte en opleidingsplan.

Naast juridisch onderwijs voor zorgprofessionals en studenten, biedt ik (juridisch) advies en praktische ondersteuning bij het ontwikkelen van onderwijsbeleid in zorgorganisaties. Desgewenst verzorg ik een train-de-trainer. Sleutelbegrippen: bevoegd-en-bekwaam, leren-op-de-werkplek, professionele verantwoordelijkheid, beroepsethiek, patiëntenrechten en moreel beraad.

Meer juridische dienstverlening:

  • Medezeggenschap in de zorg (advies en ondersteuning voor cliënten- en ondernemingsraden)
  • Klachtbehandeling
  • Juridisch onderzoek ter onderbouwing of vernieuwing van beleid in zorgorganisaties
  • Juridisch onderzoek ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg