Over Marianne Voskamp

Begonnen als in-service-opgeleide verpleegkundige, de loopbaan “in de wijk” voortgezet. Vervolgens een adviserende baan als zorgcentralist, afgewisseld met OR-werk, waarna de overstap naar een voorlichters-functie over de gehele breedte van de gezondheidszorg en ondersteuner van de cliëntenraad, ontstaat de wens mijn vakbekwaamheid op een andere manier te verdiepen: ik ga rechten studeren.

Die studie moet verdieping geven aan mijn werk, was mijn gedachtegang. En dat was ook zo. De studie paste perfect bij de nieuwe uitdagingen die ik in de gezondheidszorg vond: het onderwijsbeleid in mijn ziekenhuis ten aanzien van de voorbehouden – en risicovolle handelingen. Kennis van het gezondheidsrecht was super handig bij het doorvoeren van vernieuwingen in het onderwijs en bij het ondersteunen van zorgprofessionals die vragen hadden over de risicovolle handelingen die zij uitvoerden.

Uiteindelijk schreef ik in 2016 mijn afstudeerscriptie over het onderwerp dat ik zó van de werkvloer had opgeraapt en me nog steeds aan het hart ligt: op welke basis krijgen medewerkers met assisterende beroepen in het ziekenhuis verantwoordelijkheden toebedeeld.

Met mijn master-diploma op zak ontwikkelde ik me meer en meer in het geven van juridisch onderwijs, maar was óók op zoek naar méér ruimte om juridische activiteiten te ontplooien, verder te verdiepen.  Want dit is wat ik het liefst doe !

Daarom heb ik er in 2020 voor gekozen om als zelfstandig ondernemer verder te gaan.